De ophefmakende ‘midzomerarresten’ van het Hof van Cassatie van 2015 oordeelden dat een kost, om aftrekbaar te zijn, geen verband hoeft te houden met het statutaire doel van de vennootschap (o.m. Cass. 12 juni 2015 , F.14.0080.N, Fisc. Act. 2015, 27/1 ). Veel adviseurs dachten dat die uitspraak een vrijbrief was om maar allerlei kosten in een vennootschap te boeken.

Lees meer: Het einde van de villavennootschappen of toch niet?

U heeft een buitenverblijf in Frankrijk. U wordt daarop belast in Frankrijk, maar u moet dat ook in België aangeven. Hoe geeft u dat in België correct aan en welke invloed heeft het op uw belastingen in België? Het Hof van beroep te Antwerpen verduidelijkt dat nu in het licht van de recente Europese rechtspraak

Lees meer: Hoe uw buitenverblijf in Frankrijk aangeven? Hof Antwerpen (2 juni 2015) preciseert

Het in deze website opgenomen materiaal wordt door Geerts & Vanderveeren Advocaten slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Noch de verzending noch de ontvangst van dit materiaal creëert een advocaat/cliënt-relatie tussen de zender en de ontvanger. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden.