De fiscale regularisatie is opnieuw van krant met de wet van 21 juli 2016. Met het KB van 9 augustus 2016 werd ook  het aangifteformulier gepubliceerd.

Zo moet u uw buitenlandse inkomsten die u "verzwegen" heeft van de laatste zeven jaar opgeven. Ofwel is dat dan de ontvangen huur als u uw buitenlandse woning verhuurde ofwel de huurwaarde als dat niet het geval was. De verschuldigde regularisatieheffing zal zeker meevallen want die is in feite beperkt tot het progressiebehoud. Best voegt u dan ook uw aangiftes in de personenbelasting van die laatste zeven jaar als bijlage. Het is evenwel nog niet duidelijk of u daarbij, ingevolge de recente circulaire, gewoon de "valeur locative brute" mag opgeven want dat aanvaardt de fiscus pas sinds 29 juni 2016. Bij een regularisatie moet u in principe de belastingen (tarieven, ...) en hun toenmalige berekeningswijze die gedurende de voormelde jaren golden, opgeven.

Maar ...met de huidige fiscale regularisatie moet u ook de fiscaal verjaarde kapitalen opgeven. M.a.w. kunt u bewijzen hoe, zeven jaar geleden, de vakantiewoning in uw patrimonium kwam.....!?