Sinds 1986 is Koenraad Geerts, naast advocaat (sinds 1983) en plaatsvervangend rechter (sinds 1991), ook actief in de familiale patrimoniumvennootschap GEVELAX BV. Aldus heeft hij een jarenlange ervaring opgebouwd inzake het beheer van onroerend goed (aankoop, verkoop, verhuur, (laten) uitvoeren van allerlei herstellingswerken en onderhoud, offertes opvragen/vergelijken, …..). Die ervaring stelt hij ten dienste van verenigingen van mede-eigenaars als adviseur en bemiddelaar.

Lees meer: Mandaat als gedelegeerd syndicus - Bijstand syndicus - eigenaar 

De fiscus definieert de huurwaarde als de gemiddelde jaarlijkse brutohuur die u ingeval van verhuring zou kunnen krijgen volgens de gebruiken van het land en de ligging van het vastgoed (ComIB 13/8). Dat is meer dan het KI van een vergelijkbaar Belgisch pand. Het Hof van Justitie heeft België daarom veroordeeld voor discriminatie. Een buitenlandse woning mag niet meer belastingen veroorzaken op de in België belastbare inkomsten in vergelijking met een binnenlandse woning (HvJ 11-09-2014).

Lees meer: Administratieve circulaire verduidelijkt aan te geven huurwaarde Frans vastgoed