Hebt u enkele jaren geleden een tweede verblijf gekocht in Frankrijk en “vergat” u dat telkens op te geven in uw belastingaangifte (u bent immers verplicht uw wereldwijd inkomen aan te geven!)? Dan kunt u die “vergetelheid” nu rechtzetten met de fiscale regularisatie.

Lees meer: Fiscale regularisatie van uw tweede verblijf in Frankrijk

De fiscus definieert de huurwaarde als de gemiddelde jaarlijkse brutohuur die u ingeval van verhuring zou kunnen krijgen volgens de gebruiken van het land en de ligging van het vastgoed (ComIB 13/8). Dat is meer dan het KI van een vergelijkbaar Belgisch pand. Het Hof van Justitie heeft België daarom veroordeeld voor discriminatie. Een buitenlandse woning mag niet meer belastingen veroorzaken op de in België belastbare inkomsten in vergelijking met een binnenlandse woning (HvJ 11-09-2014).

Lees meer: Administratieve circulaire verduidelijkt aan te geven huurwaarde Frans vastgoed