Fiscaal recht

 • Onderhandelingen met de fiscus (bezwaar, ruling, ...)
 • Voeren van fiscale geschillen voor rechtbanken en hoven
 • (Strategisch) adviezen inzake personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, BTW, registratierechten, regionale en locale belastingen, nationaal en internationaal (ook vastgoed in Frankrijk), met inbegrip van vermogens- en successieplanning.

Vennootschapsrecht

 • Opstellen en onderhandelen statuten, huishoudelijke reglementen en aandeelhoudersovereenkomsten
 • Oprichten van managementvennootschappen
 • Bijstand bij uittreding/uitsluiting van vennoten
 • (Strategische) onderhandelingen i.v.m. overname, fusie of splitsing

Vakgebieden

Ondernemingsrecht

 • Opstellen van de meest uiteenlopende contacten (consultancy, agentuur, ...)
 • Begeleiden en indienen gerechtelijke reorganisatie (WCO), onderhandelingen met schuldeisers (ook strategisch)
 • Voeren van geschillen voor rechtbanken en hoven

Financieel recht

 • Hypothecaire en andere uitwinningen

Vastgoed

 • advies structurering vastgoed al dan niet met vennootschappen en zakelijke rechten
 • advies en bemiddeling beheer mede-eigendom, koop-verkoop en aanverwante topics
 •  bijstand van professionele syndicus of eigenaar-syndicus