Op de eerste plaats proberen wij preventief te werken door de vertrouwenspersoon te zijn van ondernemers en vastgoedeigenaars en hen te adviseren op juridisch en fiscaal gebied, niet louter technisch maar ook strategisch.

Daarnaast streven wij naar oplossingen voor de juridische en fiscale problemen van onze cliënten waarbij de rechtbank zoveel mogelijk gemeden wordt. In veel gevallen biedt de rechtbank immers geen oplossing. Ook willen wij ons distantiëren van de vele procedurepleiters die de problemen van hun cliënten alleen maar vergroten.

Een eerste advies binnen de 24 uur is ons streefdoel. Advocaten zijn voor ons vakmensen die interessante problemen van en voor interessante cliënten proberen op te lossen, waarbij winstmaximalisatie pas op de tweede plaats komt.

Wij kunnen natuurlijk niet garanderen dat de bewuste procedure of onderhandeling "gewonnen" wordt, maar wij doen wel steeds ons uiterste best om een zo goed mogelijk resultaat te boeken. Daarbij houden wij cliënten systematisch op de hoogte van al onze prestaties en kosten.

In de relatie met onze cliënten streven wij eerlijkheid en openheid na. U krijgt kopie van alle relvante stukken. U kunt meegaan naar de zitting. Ook houden wij u systematich op de hoogte van alles. Wij vragen steeds uw goedkeuring voor we iets doorsturen. Wij plannen ons werk zodat er niets blijft liggen.

Missie / Kwaliteitsgarantie