Gefrustreerd door de ellenlange en ondoelmatige fiscale procedures, is Koenraad Geerts meer en meer actief als freelance fiscalist (in onderaanneming) voor accountants en ondernemers (of hun financiële afdeling) met de volgende diensten:

- (praktische) fiscale adviezen over fiscaliteit in de ruime zin, van lokale belastingen tot dubbelbelastigverdragen

- opstellen en voorbereiden van allerlei aangiftes,

-ter plaatse als freelance fiscalist helpen bij de dagelijkse beslommeringen van de accountant,

- rulings aanvragen,

- allerhande contracten opstellen, met inbegrip van vennootschapscontracten,

- meedenken over de strategie van het kantoor, met inbegrip van de uitbouw van aanvullende diensten zoals vermogensplanning,

- organiseren van infoavonden en seminaries rond fiscale topics, vermogensplanning, ...

- opzetten en schrijven van nieuwsbrieven,

- meedenken over de organisatie van het kantoor,

- ........

 

 

 

De fiscus definieert de huurwaarde als de gemiddelde jaarlijkse brutohuur die u ingeval van verhuring zou kunnen krijgen volgens de gebruiken van het land en de ligging van het vastgoed (ComIB 13/8). Dat is meer dan het KI van een vergelijkbaar Belgisch pand. Het Hof van Justitie heeft België daarom veroordeeld voor discriminatie. Een buitenlandse woning mag niet meer belastingen veroorzaken op de in België belastbare inkomsten in vergelijking met een binnenlandse woning (HvJ 11-09-2014).

Lees meer: Administratieve circulaire verduidelijkt aan te geven huurwaarde Frans vastgoed