Welkom bij Solverius, Geerts & Vanderveeren advocaten. Wij helpen ondernemers en vastgoedeigenaars op juridisch en fiscaal gebied.

Eerste gratis advies: ga naar Vraagbaak en stel uw vraag. Binnen de 24 uur krijgt u dan een eerste gratis advies.

Hieronder vindt u een selectie artikels over juridisch-fiscale ontwikkelingen.

 

Welcome to Solverius, Geerts & Vanderveeren Law Firm. We assist business people in legal and fiscal matters. 

First free advice: go to our question form and ask your question. Within 24 hours you will get a first free advice. 

Below you will find a selection of articles on legal and tax developments.

 


Een industriële vennootschap sluit met een managementvennootschap een contract af voor de levering van diensten, met name bedrijfsadvies, algemeen beheer en management. Daarvoor wordt een maandelijkse vergoeding voorzien van ruim 30.000,00 EUR. Op dezelfde datum sluit voormelde managementvennootschap een managementovereenkomst af met een derde vennootschap, waarbij de managementvennootschap de derde vennootschap mandateert tot het vervullen van de algemene leiding en het dagelijks bestuur van de industriële vennootschap.

Lees meer: Fiscus houdt geen rekening met managementvennootschap