Zaken doen brengt regelmatig conflicten met zich mee. Af en toe bent u zelfs verplicht om naar de rechtbank te gaan. Daarom hier zeven tips om processen te vermijden.

  1. Zorg dat alle documenten van uw bedrijf dezelfde, correcte verkoopsvoorwaarden bevatten en hou die up-to-date. Zeker naar particulieren toe is dit belangrijk. Zij zijn immers niet gebonden door de kleine lettertjes op de keerzijde van uw factuur of bestelbon en tegenstrijdigheden zijn in hun voordeel. Herhaal daarom de belangrijkste punten (tijdstip van levering, bedenktermijn, betaling, ...) op de voorzijde van de bestelbon en laat die voor akkoord tekenen.
  2. Defecte producten vereisen technische experten. Als telefoons en aanmaningen niet helpen, vraag dan een technisch expert om de defecten vast te stellen, liefst na oproeping van de leverancier, respectievelijk de klant. Organiseer hiervoor een minnelijke expertise.
  3. Sluit gedetailleerde contracten met uw zakenpartners. Agentuurcontracten bevatten dikwijls bepalingen die de betaling van commissies uitsluiten. Belgische en Europese wetten leggen daar beperkingen aan op. Zo zijn er veel "dwingende" wetten die altijd toepasselijk zijn. Roep ze dan ook in bij contractsbesprekingen!
  4. Maak duidelijke afspraken met uw (mede-) bestuurder(s), zaakvoerder(s), vennoten en/of aandeelhouders en zet die op papier: omwille van de goede familiale of vriendschappelijke relatie vergeet men dit dikwijls. Bovendien zijn er vennootschapsrechtelijk meestal geen ontslagvergoedingen voorzien met alle gevolgen vandien bij ontslag. Consultancyovereen-komsten zijn hier dan ook een must.
  5. Organiseer een preventief en curatief debiteurenbeleid. Start met de systematische beoordeling van kredietwaardigheid. Spreek duidelijke betalingsvoorwaarden af. Volg betalingen minitieus op. Schrijf niet alleen rappels, maar doe ook aan telefonische opvolging. Kies professionele hulp (incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat) in functie van het aantal en de omvang van de niet-betaalde facturen. Streef naar oplossingen, eerder dan naar uw "gelijk".
  6. Het ontslag van werknemers vergt een goede voorbereiding. Een bepaalde werknemer begaat ernstige fouten in de uitvoering van zijn werk. Stel hem daarvoor tijdig en aangetekend in gebreke. Vermijdt wel een ontslag om dringende reden dat de werknemer meestal toch gaat aanvechten bij de rechtbank. Confronteer de werknemer daarom met uw bewijzen van zijn zware fouten, dreig met een ontslag om dringende reden maar sluit een akkoord over een beëindiging van de arbeidsrelatie in onderlinge toestemming, eventueel met een opzegtermijn of vergoeding.
  7. Een ontluikend conflict is gemakkelijker op te lossen dan een gevorderd conflict. Neem op tijd actie en vraag advies. Bij een beginnend conflict is de emotionele betrokkenheid doorgaans kleiner. Hoe langer conflicten - zij het onderhuids - voorduren, hoe moeilijker het is om nog compromissen af te sluiten. Lange gerechtelijke procedures met alle kosten vandien zijn dan het gevolg. Voorkomen is ook hier beter dan genezen. Doe aan administratieve preventie!

 

Disclaimer