Welkom bij Solverius, Geerts & Vanderveeren advocaten. Wij helpen ondernemers en vastgoedeigenaars op juridisch en fiscaal gebied.

Eerste gratis advies: ga naar Vraagbaak en stel uw vraag. Binnen de 24 uur krijgt u dan een eerste gratis advies.

Hieronder vindt u een selectie artikels over juridisch-fiscale ontwikkelingen.

 

Welcome to Solverius, Geerts & Vanderveeren Law Firm. We assist business people in legal and fiscal matters. 

First free advice: go to our question form and ask your question. Within 24 hours you will get a first free advice. 

Below you will find a selection of articles on legal and tax developments.

 


Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) betekent een veel grotere soepelheid: vennoten krijgen immers meer dan vroeger de kans om statuten en aandeel-houdersovereenkomsten naar de eigen noden van de vennootschap op ter stellen.

Waarom aandeelhoudersovereenkomsten?

 

Lees meer: Aandeelhoudersovereenkomsten nog belangrijker onder het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en...

1)Onderhandelen met uw schuldeisers:

 

Dat doet u waarschijnlijk al wel, maar wist u dat u bepaalde risico’s loopt als u de ene schuldeiser betaalt en de andere niet. Bij een eventueel later faillissement kan de ondernemingsrechtbank immers een “verdachte periode” bepalen. Transacties van tijdens die periode kunnen dan onder bepaalde voorwaarden teruggedraaid worden. Ook kan het nuttig zijn om naar bepaalde persoonlijke zekerheden te kijken om uit te maken welke schulden er nu best eerst betaald worden. Bij een eventueel later faillissement zullen die zekerheden immers aangesproken worden.

Lees meer: Herstructurering – Gerechtelijke reorganisatie – Faillissement

De ophefmakende ‘midzomerarresten’ van het Hof van Cassatie van 2015 oordeelden dat een kost, om aftrekbaar te zijn, geen verband hoeft te houden met het statutaire doel van de vennootschap (o.m. Cass. 12 juni 2015 , F.14.0080.N, Fisc. Act. 2015, 27/1 ). Veel adviseurs dachten dat die uitspraak een vrijbrief was om maar allerlei kosten in een vennootschap te boeken.

Lees meer: Het einde van de villavennootschappen of toch niet?

Het Hof van Cassatie heeft opnieuw een arrest geveld over het fiscale lot van inkomsten die Belgische rijksinwoners krijgen uit een Franse société civile immobilière (SCI) die in principe transparant wordt behandeld. Het Hof geeft deze keer de fiscus gelijk, in tegenstelling tot zijn eerdere uitspraak die een “mijlpaal” genoemd werd.

De zaak gaat over het fiscale lot in België van de inkomsten die Belgische inwoners krijgen uit een Franse société civile immobilière (SCI), die niet heeft geopteerd voor de onderwerping aan de Franse vennootschapsbelasting.

Zo’n SCI heeft naar Frans recht rechtspersoonlijkheid, maar wordt voor de Franse inkomstenbelastingen als fiscaal transparant behandeld (tenminste indien zij niet gekozen heeft voor de toepassing van de Franse vennootschapsbelasting) (régime de translucidité). Dat betekent dat de belastbare inkomsten die de vennootschap verkrijgt, rechtstreeks worden belast in hoofde van haar aandeelhouders.

Lees meer: Winstuitkeringen van Franse SCI: nieuwe cassatierechtspraak

1. Why Belgium?

Belgium is at the very top in Europe when it comes to the best location for industry and logistics. Situated in the heart of Europe, is has an outstanding strategic location. The country is known for its modern, private-enterprise economy with a highly developed infrastructure, diversified industrial and commercial base and highly educated inhabitants.

Investing in Belgium is therefore without a doubt a solid choice. Furthermore, in October 2015, the Belgian Federal Government reached a new agreement on the so-called ‘tax shift’. The primary goal of the Belgian government with this tax shift is reducing taxes on labour to increase competitiveness and create more jobs. Moreover, specific SME measures are taken to give support to SME and entrepreneurs.

Lees meer: Starting a business in Belgium

More and more people own property in more than one country in the European Union. It is estimated that about ten percent of successions in Europe have an international or European dimension, with an estimated value of over more than EUR 120 billion a year.* Consequently, an increasing number of inheritance cases have the potential to raise cross-border issues. Since succession law varies considerably from one EU country to another, a major step to facilitate cross-border successions was taken with the adoption on 4 July 2012 of the European Succession Regulation (or “Brussels IV”).

Lees meer: European Succession Regulation

U heeft een buitenverblijf in Frankrijk. U wordt daarop belast in Frankrijk, maar u moet dat ook in België aangeven. Hoe geeft u dat in België correct aan en welke invloed heeft het op uw belastingen in België? Het Hof van beroep te Antwerpen verduidelijkt dat nu in het licht van de recente Europese rechtspraak

Lees meer: Hoe uw buitenverblijf in Frankrijk aangeven? Hof Antwerpen (2 juni 2015) preciseert

In lijn met de rechtspraak van het Hof van Cassatie bepaalt art. 331 van de Arbeidsrelatiewet van 27 december 2006 dat de partijen vrij de aard van hun arbeidsrelatie (zelfstandige samenwerking of relatie via een arbeidsovereenkomst) kiezen.

Lees meer: Het gevaar van schijnzelfstandigheid